Spory z deweloperami

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu na rzecz Klientów indywidualnych pomocy prawnej w przypadku sporu z deweloperami i firmami budowlanymi, a w szczególności w:

  • Dochodzeniu kar umownych i odszkodowań z tytułu opóźnienia w oddaniu lokalu mieszkalnego, budynku,
  • Dochodzeniu roszczeń związanych z wadami w oddanym lokalu mieszkalnym, budynku,
  • Ochronie interesów Klientów przed roszczeniami deweloperów/firm budowlanych z tytułu np. robót dodatkowych, nie uzgodnionych Klientem,
  • Sporządzaniu i opiniowaniu umów o roboty budowlane,
  • Sporządzaniu i opiniowaniu umów deweloperskich.

Dla zapewnienia kompleksowości usług Kancelaria współpracuje z biurami projektowymi, urbanistami, rzeczoznawcami budowlanymi, laboratorium badań środowiskowych, księgowymi, notariuszami.