Inwestycje budowlane

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych – od jej organizacji, przez jej prowadzenie, aż do oddania obiektu do użytku. Pomoc ta obejmuje wszelkie inwestycje, bez względu na ich wartość, rodzaj, jak i przedmiot.

Pomoc prawna może obejmować w szczególności:

  • Analizę prawną nieruchomości, na której ma być prowadzona inwestycja,
  • Obsługę prawną nabycia nieruchomości,
  • Konsultowanie pod względem prawnym projektów budowlanych,
  • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwoleń konserwatorskich,
  • Sporządzenie i negocjowanie umów z wykonawcą, dostawcami usług i materiałów,
  • Doradztwo prawne w trakcie prowadzenia inwestycji,
  • Pomoc przy oddaniu obiektu do użytkowania i jego późniejszym zagospodarowaniu,
  • Reprezentację przed sądami i organami administracji.

Dla zapewnienia kompleksowości usług Kancelaria współpracuje z biurami projektowymi, urbanistami, rzeczoznawcami budowlanymi, laboratorium badań środowiskowych, księgowymi, notariuszami.