O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kwiatkowski

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kwiatkowski udziela wszechstronnej i profesjonalnej pomocy prawnej z zakresu:

Kluczowymi obszarami działalności Kancelarii są:

 • obsługa prawna wszelkich spraw związanych z nieruchomościami, w tym: umowy najmu, sprawy o zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, sprawy o zasiedzenie, umowy sprzedaży, postępowania wieczystoksięgowe,
 • dział spadku,
 • obsługa prawna inwestycji budowlanych, prowadzonych zarówno przez inwestorów prywatnych, jak i publicznych w ramach zamówień publicznych,
 • obsługa prawna osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy,
 • administracyjnoprawna regulacja procesu budowlanego, w tym pozwolenia na budowę, legalizacja samowoli budowlanych,
 • prawo administracyjne, w tym reprezentacja przed sądami administracyjnymi (skargi do WSA i skargi kasacyjne do NSA),
 • prawo cywilne, w tym prawo umów,
 • dochodzenie odszkodowań, w tym z zakresu szkód komunikacyjnych,
 • reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych i ubezpieczeń społecznych,
 • pomoc prawna z zakresu spraw rodzinnych, w tym prowadzenie spraw o rozwód, alimenty, ustalenie kontaktu z dziećmi.

K lientami Kancelarii są zarówno przedsiębiorcy (w tym generalny wykonawca inwestycji budowlanych, pracownie architektoniczne, zarządcy nieruchomości, profesjonalni uczestnicy procesu budowlanego), organy administracji publicznej, jak i osoby prywatne.

K ancelaria na stale współpracuje z rzeczoznawcami budowlanymi, biurem projektowym i osobami posiadającymi uprawnienia budowlane – zapewniając kompleksową obsługę spraw związanych z nieruchomościami i procesem budowlanym.

W łaściciel Kancelarii – radca prawny Łukasz Kwiatkowski ukończył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Poznaniu i zdał egzamin sędziowski. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, wpisanym na listę radców prawnych pod nr PZ-2512. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte przy obsłudze prawnej jednostek publicznych (w tym powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, powiatowego centrum pomocy rodzinie), przedsiębiorców (w tym przedsiębiorstw budowlanych, pracowni projektowych, zarządców nieruchomości, uczestników procesu budowlanego), jak i osób prywatnych.