Prawo administracyjne budowlane

Ścisłą specjalnością Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności – prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Właściciel Kancelarii radca prawny Łukasz Kwiatkowski posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Pomoc prawna może obejmować między innymi:

Pomoc prawna może obejmować w szczególności:

 • Uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń konserwatorskich,
 • Pomoc i reprezentację w postępowaniach o legalizację samowoli budowlanych i postępowaniach naprawczych przed organami nadzoru budowlanego,
 • Reprezentację w postępowaniach administracyjnych,
 • Reprezentację w administracyjnych postępowaniach nadzwyczajnych (o stwierdzenie nieważności i wznowienie postępowaniach),
 • Reprezentację w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
 • Reprezentację przez sądami administracyjnymi (WSA i NSA),
 • Sporządzanie wniosków, odwołań i zażaleń w postępowaniu administracyjnym,
 • Sporządzanie zarzutów i zażaleń w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
 • Sporządzanie skarg na akty prawa miejscowego, w tym na uchwały, dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Sporządzanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA,
 • Wydanie opinii prawnych.

Dla zapewnienia kompleksowości usług Kancelaria współpracuje z biurami projektowymi, urbanistami, rzeczoznawcami budowlanymi, laboratorium badań środowiskowych, księgowymi, notariuszami.