Obrót nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej obrotu i zarządzania nieruchomościami. Udzielona pomoc prawna może polegać między innymi na:

  • Analizie prawnej nieruchomości,
  • Negocjowaniu, sporządzaniu i konsultowaniu umów, mających za przedmiot zbycie lub nabycie nieruchomości, a także korzystanie z nieruchomości,
  • Kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości,
  • Pomocy przy zniesieniu współwłasności, w tym analizie i wskazaniu współwłaścicielom najwłaściwszego sposobu zniesienia współwłasności, uczestniczenie w negocjacjach, reprezentację przed sądem w postępowaniu o zniesienie współwłasności,
  • Prowadzeniu spraw o eksmisję i o odszkodowanie od gminy w związku nieprzydzieleniem lokalu socjalnego dla osób eksmitowanych,
  • Prowadzeniu spraw o zwrot nieruchomości,
  • Prowadzeniu spraw o ochronę własności i o naruszenie posiadania,
  • Prowadzeniu spraw o nabycie prawa własności przez zasiedzenie,
  • Prowadzeniu spraw przed sądem wieczystoksięgowym, wpisaniem prawa własności, hipoteki, służebności, dożywocia oraz ich wykreślenie,
  • Prowadzeniu spraw o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Dla zapewnienia kompleksowości usług Kancelaria współpracuje z biurami projektowymi, urbanistami, rzeczoznawcami budowlanymi, laboratorium badań środowiskowych, księgowymi, notariuszami.