Obsługa prawna

Kancelaria świadczy usługi obsługi prawnej przedsiębiorstw (klientów biznesowych) – zarówno w sferze wewnątrzorganizacyjnej (korporacyjnej), jak i w sferze działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie:

  • Stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
  • Pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu spółek i ich rejestracji w KRS,
  • Kompleksowa pomocy prawna przy obsłudze spraw korporacyjnych (opracowywanie i zmiana, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów, uchwał wspólników, rejestracja zmian w KRS),
  • Kompleksowe, bieżące doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,
  • Doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności,
  • Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów,
  • Prowadzenie spraw pracowniczych,
  • Reprezentowanie w postępowaniach przed sądami i organami administracji,
  • Windykacja wierzytelności.