Prawo rodzinne

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu na rzecz Klientów indywidualnych pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności w zakresie:

  • Rozwodu,
  • Separacji,
  • Podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej,
  • Rozliczaniu majątkowy konkubinatu/związku partnerskiego,
  • Spraw o władzę rodzicielską,
  • Wykonywanie władzy rodzicielskiej,
  • Spraw o alimenty,
  • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • Spraw o opiekę i kuratelę.