Prawo nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu na rzecz Klientów indywidualnych pomocy prawnej z szeroko rozumianego prawa nieruchomości, a w szczególności:

 • Kompleksową obsługę transakcji związanych z nabyciem/zbyciem nieruchomości,
 • Sporządzanie i opiniowanie umów: najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.,
 • Prowadzenie negocjacji między kontrahentami przy nabyciu nieruchomości lub oddaniu jej w najem, dzierżawę, itp.,
 • Analizę stanu prawnego nieruchomości dla osób zamierzających zakupić nieruchomość,
 • Pomoc przy zniesieniu współwłasności, w tym analizę i wskazanie współwłaścicielom najwłaściwszego sposobu zniesienia współwłasności, uczestniczenie w negocjacjach, reprezentację przed sądem w postępowaniu o zniesienie współwłasności,
 • Prowadzenie spraw o eksmisję i o odszkodowanie od gminy w związku nieprzydzieleniem lokalu socjalnego dla osób eksmitowanych,
 • Prowadzenie spraw o zwrot nieruchomości,
 • Prowadzenie spraw o ochronę własności i o naruszenie posiadania,
 • Prowadzenie spraw o nabycie prawa własności przez zasiedzenie,
 • Prowadzenie spraw przed sądem wieczystoksięgowym,
 • Prowadzenie spraw o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • Dochodzenie odszkodowań za zlokalizowane na nieruchomości sieci przesyłowe,
 • Ochronę interesów właścicieli nieruchomości w trakcie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji zezwalających na prowadzenie robót budowlanych i w związku z prowadzeniem robót budowlanych na sąsiedniej nieruchomości,
 • Dochodzenie odszkodowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Dla zapewnienia kompleksowości usług Kancelaria współpracuje z biurami projektowymi, urbanistami, rzeczoznawcami budowlanymi, laboratorium badań środowiskowych, księgowymi, notariuszami.