Klienci biznesowi

Kancelaria zapewnia stałe i kompleksowe doradztwo prawne od chwili wprowadzania podmiotu gospodarczego na rynek, aż do zakończenia działalności, podnosząc bezpieczeństwo prawne prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach obsługi przedsiębiorstw Kancelaria oferuje w szczególności:

  • tworzenie spółek, zmiany aktów założycielskich,
  • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów,
  • reprezentację przez sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w postępowaniach cywilnych,
  • reprezentację przez organami administracji i sądami administracyjnymi,
  • stałą i bieżącą obsługę korporacyjną,
  • udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi.

 

Kancelaria posiada szczególne doświadczenie w następujących obszarach:

Obsługa prawna Klientów biznesowych świadczona jest zarówno w ramach stałego zlecenia, jak i prowadzenia pojedynczych spraw.