Prawo rodzinne

Prawo rodzinne rozwody, separacje, podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej, rozliczania majątku konkubinatu/związku partnerskiego, sprawy o władzę rodzicielską, wykonywanie władzy rodzicielskiej, sprawy o alimenty, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa, sprawy o opiekę i kuratelę

Read more

Prawo budowlane

Prawo budowlane zezwolenia administracyjne, pozwolenia konserwatorskie pomoc i reprezentację w postępowaniach o legalizację samowoli budowlanych i postępowaniach naprawczych przed organami nadzoru budowlanego, reprezentację w postępowaniach administracyjnych

Read more

Inwestycje budowlane.

Inwestycje budowlane. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych – od jej organizacji, przez jej prowadzenie, aż do oddania obiektu do użytku. Pomoc ta obejmuje wszelkie inwestycje, bez względu na ich wartość, rodzaj, jak i przedmiot.

Read more